ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ស្ទឹងត្រែង ជាខេត្តស្ថិតនៅដាច់ស្រយាល​និងមានចំងាយប្រមាណ ៤៨១ គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ ហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមខេត្តនៃភូមិភាគឥសាន្ត។ ខេត្តស្ទឹងត្រែងមានព្រំប្រទល់ដូចខាងក្រោម៖

  • ខាងកើត ជាប់នឹងខេត្ត រតនៈគិរី
  • ខាងត្បូង ជាប់នឹងខេត្ត ក្រចេះ និងខេត្ត មណ្ឌលគិរី
  • ខាងលិច ជាប់ខេត្ត កំពង់ធំ និងខេត្ត ព្រះវិហារ
  • ខាងជើង ជាប់និងប្រទេសឡាវ
stgmap
ផែនទីខេត្តស្ទឹងត្រែង