ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង អនុញ្ញាតឲ្យប្រធានធនាគារ អេស៊ីលីដា សាខាខេត្តស្ទឹងត្រែង ចូលជួបសម្តែងការគួសម

ស្ទឹងត្រែង ២៩ កុម្ភៈ ២០១៦៖ ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង អនុញ្ញាតឲ្យប្រធានធនាគារ អេស៊ីលីដា សាខាខេត្តស្ទឺងត្រែង ចូលជួបសម្តែងការគួសម និងពិភាក្សាការងារ។ photo_2016-02-29_15-15-00

photo_2016-02-29_15-15-45

photo_2016-02-29_15-30-39

photo_2016-02-29_15-28-38

ដោយ៖ ឡាមីន (មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យាខេត្ត)

Check Also

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា៖ ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យាជួយ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្រេចចិត្ត​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ជួយរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រង ចាត់ចែងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ និងដកស្រង់ព័ត៌មានឲ្យក្រុមប្រឹក្សា