សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក មុខតំណែងទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិថ្នាក់ស្រុក ស្រុកសៀមបូក

ស្ទឹងត្រែង ១៨ ធ្នូ ២០១៥៖ អភិបាលនៃគណៈអភិបាល ខេត្តស្ទឹងត្រែង សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងពីរភេទ ឲបានជ្រាបថា៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង សូមប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជន ទាំងពីរភេទចំនួន០១ រូបដើម្បីចូលបម្រើការនៅសាលាស្រុកសៀមបូក ឋិតនៅក្នុង ក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីជាតិ (ផអ៣ទី២)។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការជ្រើសរើស៖

  • លោក ប៉ែន ជិនយុទ្ធា  (អ៊ីម៉ែល៖ Yuthear_PenChin@stg.ncdd.gov.kh, ទូរសព្ទ័៖ ០១២ ៨០២ ៩០៥ )
  • លោក សេន អាល់ឡាមីន (អ៊ីម៉ែល៖ Lamin@stg.ncdd.gov.kh, ទូរសព្ទ័៖ ០៩៧ ៧១ ៧៩ ៨០៣ )

កាលរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ១៧:០០ គត់៕

Siembouk-DPMA-Anncoument.jpg

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកទំរង់ដាក់ពាក្យរបស់ គ.ជ.អ.ប
ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកលក្ខ័ខ័ណ្ឌការងារ

ដោយ៖ មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យាខេត្តស្ទឹងត្រែង (PITO)

Check Also

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា៖ ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យាជួយ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្រេចចិត្ត​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ជួយរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រង ចាត់ចែងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ និងដកស្រង់ព័ត៌មានឲ្យក្រុមប្រឹក្សា