សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក មុខតំណែងជំនួយការគណនេយ្យករ និងអ្នកបើកបររថយន្ត (ថ្ងៃទី៣១ មីនា ឆ្នាំ២០១៥)

ស្ទឹងត្រែង ១២ មីនា ២០១៥៖ អភិបាលនៃគណៈអភិបាល ខេត្តស្ទឹងត្រែង សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងពីរភេទ ឲបានជ្រាបថា៖រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង សូមប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជន ទាំងពីរភេទចំនួន ០២ រូបដើម្បីចូលបម្រើការនៅសាលាខេត្ត និងសាលាស្រុក ឋិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីជាតិ (ផអ៣)។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការជ្រើសរើស៖

  • លោក ប៉ែន ជិនយុទ្ធា  (អ៊ីម៉ែល៖ Yuthear_PenChin@stg.ncdd.gov.kh, ទូរសព្ទ័៖ ០១២ ៨០២ ៩០៥ )
  • លោក សេន អាល់ឡាមីន (អ៊ីម៉ែល៖ Lamin@stg.ncdd.gov.kh, ទូរសព្ទ័៖ ០៩៧ ៧១ ៧៩ ៨០៣ )

កាលរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ១៧:០០ គត់៕

OA and driver of STG announcementsដោយ៖ មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យាខេត្តស្ទឹងត្រែង (PITO)

Check Also

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា៖ ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យាជួយ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្រេចចិត្ត​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ

ឯកឧត្តម ជាម ប៉េអា ប្រធានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងព័ត៌មាន នៃលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប បានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ជួយរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រង ចាត់ចែងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ និងដកស្រង់ព័ត៌មានឲ្យក្រុមប្រឹក្សា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *